Hướng Dẫn Thanh Toán

– Cách 1: Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng đối với khách hàng mua hàng tại chỗ

– Cách 2: Thanh toán cho đơn vị vận chuyển sau khi nhận hàng và kiểm tra hàng

– Cách 3: Đối với đại lý thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản